Kurs Przewodniczek DSM

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

KURS PRZEWODNICZEK DSM

Rozpoczynamy zapisy na tegoroczny Kurs Przewodniczek DSM.
W kursie mogą uczestniczyć DSM-ki od klasy VII wzwyż (rocznik 2010 i starsze), które w przyszłości będą mogły przygotowywać i prowadzić spotkania parafialnych grup DSM.
Kandydatki powinny wykazywać się odpowiednią dojrzałością i zaangażowaniem w życie grupy i parafii. Wyboru kandydatek na kurs dokonuje opiekun po odpowiednim rozeznaniu.

Zgłoszeń dokonujemy drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza:
https://tiny.pl/cclxl

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 kandydatek z jednej parafii. W przypadku zgłoszenia większej ilości osób nadmiarowa osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i przyjęte w miarę wolnych miejsc.
Przed zgłoszeniem warto skonsultować się z rodzicami kandydatek, aby mieć pewność, że wyrażą zgodę na uczestnictwo we wszystkich planowanych sesjach kursu.

Kurs obejmuje 4 weekendowe spotkania w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach w terminach:
1) 13-15.10.2023
2) 24-26.11.2023
3) 08-10.03.2024
4) 19-21.04.2024
w których uczestniczymy od początku do końca. Rozpoczęcie każdej sesji w piątek, około godz. 17.00, zakończenie w niedzielę – około 12.00. W wyjątkowych sytuacjach (poza tymi związanymi ze zdrowiem) możliwe jest opuszczenie jednego spotkania, które należy uzupełnić w następnym roku.

Koszt kursu to 150 zł za jedno spotkanie. Zapisy trwają do końca września lub do wyczerpania miejsc.

Organizatorzy rezerwują sobie też możliwość weryfikacji liczby zgłoszeń z danej parafii, aby umożliwić skorzystanie z kursu kandydatkom z jak największej ich ilości.