FORMACJA

Stopnie i sprawności DSM

STOPNIE

Dziecko Maryi

 • zna na pamięć modlitwę “O Pani moja”
 • uczestniczy w spotkaniach DSM od dwóch miesięcy
 • potrafi wymienić pięć zadań Dziecka Maryi

Bielanka (IV-V klasa)

 • regularnie uczestniczy w spotkaniach DSM
 • przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej
 • potrafi wyjaśnić nazwę Dziewczęca Służba Maryjna oraz znaczenie logo DSM
 • przygotowuje i wykazuje troskę o “kącik Maryjny” w salce DSM
 • osiągnęła jedną ze sprawności DSM

Nazaretanka (VI-VII klasa)

 • regularnie uczestniczy w spotkaniach DSM
 • udziela pomocy młodszym oraz wspiera w pracy opiekuna grupy
 • wykazuje się kreatywnością na tle grupy DSM, chętnie dzieli się pomysłami i materiałami wykorzystywanymi na spotkaniach DSM w diecezji (film, konspekt, piosenka, metoda, zabawa itp.)
 • bierze udział we Mszach Św. w każdą pierwszą sobotę miesiąca
 • osiągnęła dwie ze sprawności DSM

Przewodniczka

 • ukończyła z powodzeniem Kurs dla Przewodniczek

W kursie mogą uczestniczyć DSM-ki od klasy VII wzwyż, które w przyszłości będą mogły przygotowywać i prowadzić spotkania parafialnych grup DSM. Kandydatki powinny wykazywać się odpowiednią dojrzałością i zaangażowaniem grupy i parafii. Wyboru kandydatek na kurs dokonuje opiekun po odpowiednim rozeznaniu.

SPRAWNOŚCI

Sprawności powstały ze względu na specyfikę poszczególnych grup DSM-u, różnorodność wykonywanych zadań w parafiach oraz indywidualne uzdolnienia poszczególnych uczestniczek.

Dotychczasowe stopnie: choralistka, misjonarka i samarytanka zostały przekształcone w sprawności, możliwe do zdobycia w różnym czasie i kolejności. Osiągnięcie określonych sprawności można nagrodzić symbolicznymi “przypinkami”, dostępnymi w Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży.

Wymagania do zdobycia sprawności:

 • Choralistka – systematyczne włączanie się w liturgię (śpiew, czytanie)
 • Misjonarka – uczestnictwo w projekcie misyjnym, akcjach misyjnych przeprowadzanych w szkole, parafii czy diecezji
 • Samarytanka – pomoc charytatywna, aktywne włączanie się w pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, branie udziału w zbiórkach i akcjach charytatywnych

Proponowane znaki sprawności:

Choralistka

Misjonarka

Samarytanka

Przyznanie danej sprawności poszczególnym osobom w grupie będzie zależało od ich osobistego zaangażowania w konkretne posługi w parafii i lokalnym środowisku. Decyzje w tej sprawie podejmą opiekunowie grup, mogąc w ten sposób z jednej strony indywidualnie nagrodzić najbardziej aktywne osoby a z drugiej zmobilizować do większej aktywności pozostałe uczestniczki.

Lista dotychczas ustanowionych sprawności jest listą otwartą i może być uzupełniona w przyszłości o nowe ich rodzaje.